LC-WELD Màquina de soldadura làser

Tecnologia làser d’última generació que ha revolucionat el món de la soldadura de metalls.

La màquina de soldadura làser manual treballa amb tecnologia làser d’última generació. LC-WELD permet realitzar soldadures de forma fàcil molt fines sense excés d’aportació, mínima transmissió de calor i mínima deformació dels materials. Assegura una penetració completa de fins a 5mm.

La soldadora làser de LC ens permet fer soldadures resistents i de gran qualitat en diferents superfícies i tipus de juntes. Entre els materials que podem soldar hi ha l’acer inoxidable, acer al carboni o planxes galvanitzades, alumini, entre d’altres materials.

En treballar a una velocitat superior ens permet estalviar costos i millorar-ne l’eficiència. Com en alguns casos poden eliminar la necessitat de realitzar polits posteriors.

L’equip de soldadura làser LC-WELD ens dona l’opció de treballar amb aportació de material o sense, amb un sistema interactiu de control integrat que pot variar el rang, l’angle i l’amplada de la soldadura, permetent aplicar diferents tècniques segons el treball a realitzar i la superfície a soldar.

No requereix un nivell alt d’especialització per part de l’operari, cosa que ens permet posar en marxa la màquina de soldadura mitjançant unes quantes hores de formació.

Parts i característiques de la màquina de soldadura làser

Pantalla tàctil

La pantalla de l'equip de soldadura Làser LC-WELD permet un maneig senzill i pràctic dels paràmetres de la màquina, simplificant al màxim les opcions sense minvar així les seves capacitats. S'organitza en diferents finestres dins de la pantalla: una per al control dels paràmetres de la soldadura, una altra per al control del feix de llum làser i una altra amb detalls tècnics i l'opció de canvi d'idioma.

Pistola làser maniobrable ergonòmica

La pistola o torxa que incorpora l'equip de soldadura Làser LC-WELD és la més avançada del mercat, proporcionant una varietat d'opcions sense precedents al sector. Pel que fa a altres opcions, és millor en molts aspectes: el calaix del protector de lent, la uniformitat en la mida dels filtres, la fixació mitjançant rosca de la distància focal, i una pantalla que ens mostra els paràmetres del motor del galvanòmetre fan de aquest sistema el més avançat en la seva categoria.

Sistema d'interruptors d'alta seguretat

L'equip de soldadura làser compta amb una sèrie d'interruptors per encendre la màquina i un sistema d'alarmes per controlar-la. Està dissenyada perquè sigui senzill instal·lar un semàfor amb avís lumínic i sistemes de seguretat connectats a una zona tancada de treball.

Rodes amb fre

Ens facilita el moviment i el transport de l'equip de soldadura làser en terreny pla... Compta també amb frens que ens permet immobilitzar la màquina, evitant així qualsevol tipus d'accidents.

Ressonador làser

El ressonador làser produeix el feix de llum làser, el qual és dirigit a la pistola mitjançant un flexo amb un cable de fibra òptica.

Refrigerador làser

El “Chiller” o refrigerador es fa servir per refrigerar el ressonador Làser i la pistola o torxa, per mantenir una temperatura estable en tots dos, ja que l'energia produïda desprèn notables quantitats de calor. La nevera sempre ha de contenir aigua destil·lada, i el nivell no ha de baixar de la línia entre normal i full, revisant periòdicament aquest nivell i canviant l'aigua cada 4 mesos d'ús continuat.

QBH

El QBH és el sistema usat per unir la fibra òptica que surt del ressonador làser amb la pistola. És un connector especial, i sempre ha d'estar ben connectat, en cas contrari el ressonador làser activarà una alarma i no permetrà el funcionament de l'equip de soldadura làser LC-WELD.

QBH

El QBH és el sistema usat per unir la fibra òptica que surt del ressonador làser amb la pistola. És un connector especial, i sempre ha d'estar ben connectat, en cas contrari el ressonador làser activarà una alarma i no permetrà el funcionament de l'equip de soldadura làser LC-WELD.

Broquets intercanviables segons la feina

Els filtres són uns aplics de coure que se serveixen com a utillatge i posicionador per a diferents tipus de soldadures. Hi ha diferents tipus de filtres, que de la mateixa manera es poden classificar si són per a soldadura amb o sense aportació de fil de fibra.

Broquets intercanviables segons la feina

Els filtres són uns aplics de coure que se serveixen com a utillatge i posicionador per a diferents tipus de soldadures. Hi ha diferents tipus de filtres, que de la mateixa manera es poden classificar si són per a soldadura amb o sense aportació de fil de fibra.

Feeder integrat

L'accessori del feeder o alimentador és un aparell que se situa a l'interior de l'equip de soldadura làser LC-WELD, encara que també és possible disposar d'un extern. L'alimentador s'uneix a la pistola mitjançant un aplic que ajunta la sirga amb un tub metàl·lic i amb la pistola. Es pot regular des del tauler frontal que té el mateix alimentador.

Solucions de la màquina de soldadura làser

Els equips de soldadura làser manual ens permeten realitzar soldadures sobre diferents materials, en la seva majoria, els metalls. Podem realitzar soldadures d’alta qualitat a una velocitat increïble.

Soldadura làser en acer inoxidable

La soldadura làser permet una soldadura ràpida i precisa. En aquest vídeo mostrem el procés de soldadura làser en acer inoxidable amb aportació de material.

Soldadura làser a tubs

La soldadura làser la podem utilitzar també per a soldadures circulars. En aquest cas, soldem amb l’equip làser LC-WELD uns tubs d’acer inoxidable.

Soldadura làser en alumini

La soldadura làser permet soldar fins als metalls més difícils de soldar. En aquest cas soldem alumini de 3mm amb aportació de material.

Soldadura sense aportació de material

La soldadura làser permet soldar fins als metalls més difícils de soldar. En aquest cas soldem alumini de 3mm amb aportació de material.

Soldadura làser estanca en acer inoxidable

Les soldadures làser són estanques i evitem porositats i possibles forats. En aquest cas, fem una caixa metàl·lica estanca d’acer inoxidable.

Soldadura i puntejat làser de peces d'automoció

La soladura làser es pot aplicar a una infinitat d’indústries, així com l’automobilística. En aquest cas puntegem i soldem unes peces d’acer al carboni.

Soldadura làser de diferents materials

La gran versatilitat de la soldadura làser ens permet soldar diferents materials, aconseguint uns resultats perfectes en un temps rècord.

Soldadura sense aportació

Tot el procés de soldadura es gràcies al escalfament i la fosa dels materials involucrats. Ens permet soldadures ràpides de diferents materials sense perdre res de qualitat. El resultat es molt satisfactori i s’obtenen soldadures resistents, netes, estètiques i duraderes.

Soldadura en cantonades interiors i exteriors

Soldadura làser d’acer inoxidable i alumini amb aportació . Soldadura senzilla en cantonades  interiors i exteriors en diferents angles. A més, el resultat amb soldadures d’alta qualitat i molt bona resistència. Els soldadors poden treballar mes ràpid i amb les millors condicions realitzant treballs molt més eficients.

Soldadura d'alumini

L’alumini un material molt sensible a les impureses i fàcil que es produeixin bombolles si s’aporta molta escalfor, reduint així la seva resistència. Les màquines de soldadura làser permeten una aportació de calor mínima sobre el material, cordó de soldadura molt concret i de poca amplitud, velocitats elevades i molta profunditat si es requereix.

Avantatges de la màquina de soldadura làser

L’equip de soldadura làser manual, són equips totalment configurables mitjançant la variació de paràmetres de la màquina. Podent realitzar soldadures  de penetració completa de fins a 5 mm de profunditat.

LC-WELD compta amb un sistema d'aportació de material integrat a l'equip. D'aquesta forma ens dona l'opció de treballar amb aportació de material o sense ella. És un disseny compacte i integrat per a un maneig fàcil. Si voleu, existeix la possibilitat de comptar amb un alimentador/ alimentador de fil extern.

Utilitzem un làser d'onda continua (CW) que donen els millors resultats i de més qualitat, respecte a altres làsers com els quasi continus (QCW). Major velocitat, menor deformació del material i més profunditat. El làser de la LC-WELD té una gran eficiència per als millors resultats. Per aquest motiu, podem assegurar cordons molt fins, amb penetració completa, pràcticament sense projeccions i sense excés d’aportació. Aquests aspectes ens permeten estalviar temps de polit, obtenint igualment una soldadura ferma i profunda sense recalentar massa el material, d’aquesta forma, s’obté molta menys deformació dels materials, especialment en aquells amb poc espessor.

Per a una experiència més ràpida i senzilla, el programari ens permet guardar els paràmetres de la nostra preferència, per poder accedir a ells de forma més ràpida. Això ens ofereix la possibilitat de tenir guardats diferents paràmetres concrets per a la soldadura d'un tipus de material que treballem amb regularitat, el que es tradueix a un estalvi important de temps. Podem guardar tants paràmetres com volem per a les diferents soldadures que realitzem en el nostre dia al dia.

Les nostres màquines integren un tipus de làser que està especialment dissenyat per a la soldadura. És a dir, de la varietat de làsers que existeixen, LC sap que el tipus de làser s'adapta millor a les necessitats dels nostres clients dins del sector de la soldadura, d'aquesta forma podem garantir la millor qualitat en cada treball.

L’equip de soldadura làser manual ens dona l’opció de treballar amb aportació de fil integrat o sense ella. És un equip fàcil d’usar que ens permet realitzar soldadures molt fines sense perdre força ni resistència.

Equip altament configurable per a realitzar diferents tècniques de soldadura i diferents materials amb un mateix equip.

SOLDADURA
Acer inoxidableSi
Acer galvanitzatSi
AluminiSi
TitaniSi
Acer CarbonoSi

Descàrregues disponibles

Per a més informació de solucions làser, descarrega't els nostres catàlegs en línia.

Contacta ara amb
el nostre equip
comercial

Et responem en
menys de 24h    Quines solucions t'interessen?