LC-WELD SMART Màquina de soldadura làser SMART

La versió SMART de la gamma de soldadura làser.

LC-WELD SMART és la versió més petita dels nostres productes de soldadura làser amb un programari molt senzill i intuïtiu. Parteix de la gamma LC-WELD, és un equip més senzill, però amb la mateixa qualitat que altres equips de la família de soldadura làser de LC.

Un sistema de refrigeració per aire ens permet aconseguir un equip de mida reduïda i lleugera. LC-WELD SMART compta amb la mateixa pistola original i dissenyada per LC del model PRO. Una pistola totalment nova amb les millors prestacions per treballar perfectament amb soldadura làser.

La mida reduïda de l’equip el converteix en més manejable, ergonòmic i còmode. El sistema de refrigeració Active Air Cooling  (AAC) és idoni per a aquest equip, assegurant un correcte refredament a través dun circuit de gas.

El programari, dissenyat per LC, és més senzill que el programa de la gamma PRO, però oferint de la mateixa manera grans avantatges i facilitats per treballar de forma eficient en soldadura làser i aconseguir els millors resultats.

És un equip fàcil de manejar, no requereix gran experiència per part de l’usuari de lequip. La soldadura làser ens ofereix grans avantatges: estalviar en temps de treball i costos, sense excés d’aportació, elimina la necessitat de polir més tard i deformació mínima de la peça a causa de l’aportació de calor molt focalitzada.

 

Màquina de Soldadura LC_WELD_SMART 1Màquina de Soldadura LC_WELD_SMART 2Màquina de Soldadura LC_WELD_SMART 3Màquina de Soldadura LC_WELD_SMART 4
Màquina de Soldadura LC_WELD_SMART 1Màquina de Soldadura LC_WELD_SMART 2Màquina de Soldadura LC_WELD_SMART 3Màquina de Soldadura LC_WELD_SMART 4

Parts i característiques de la màquina de soldadura làser smart

Debanadora extraÏble

Sense necessitat de fer servir un sistema extern. Debanadora pensada per treballar a baixes velocitats. Compte amb una placa electrònica fabricada i dissenyada per LC.

Pantalla tàctil

La pantalla de l'equip de soldadura Làser LC-WELD permet un maneig senzill i pràctic dels paràmetres de la màquina, simplificant al màxim les opcions sense minvar així les seves capacitats. S'organitza en diferents finestres dins de la pantalla: una per al control dels paràmetres de la soldadura, una altra pel control del feix de llum làser, i una altra amb detalls tècnics i l'opció de canvi d'idioma.

Pistola làser maniobrable ergonòmica

La pistola o torxa que incorpora l'equip de soldadura Làser LC-WELD és la més avançada del mercat, proporcionant una varietat d'opcions sense precedents al sector. Pel que fa a altres opcions, és millor en molts aspectes: el calaix del protector de lent, la uniformitat en la mida dels filtres, la fixació mitjançant rosca de la distància focal, i una pantalla que ens mostra els paràmetres del motor del galvanòmetre fan de aquest sistema el més avançat en la seva categoria.

Electrònica by LC

Electrònica dissenyada específicament per a aquest equip de soldadura làser desenvolupada per LC amb firmware propi.

Rodes pneumàtiques amb fre

Ens facilita el moviment i el transport de l'equip de soldadura làser en terreny pla. Compte també amb frens que ens permet immobilitzar la màquina, evitant així qualsevol tipus d'accidents.

Suport per a pistola

Suport per enrotllar la mànega i deixar de forma segura i còmoda la pistola de soldadura làser.

Boquilles intercanviables i neteja làser

Equip amb capacitat de fer neteges amb làser intercanviant el filtre. De la mateixa manera, és possible variar els tipus de treballs de soldadura amb simplement intercanviar els filtres.

Solucions de la màquina de soldadura làser smart

Puntejat de peces per a automoció

LC-WELD, aconseguim qualitat i eficàcia en els nostres treballs de soldadura. LC-WELD està DISSENYAT i FABRICAT per LC Lasers. És l’únic sistema de soldadura làser de 1500W reals fabricat a Europa. LC-WELD permet al soldador treballar més ràpid, més fàcil i de manera molt més eficient que altres mètodes convencionals de soldadura. Per a sectors que treballen amb el metall com l’automobilístic, és la gran solució per estalviar temps i costos, agilitzant el procés de soldadura de peces i aconseguint resultats impecables.

Soldadures estanques

L´alta qualitat de les soldadures realitzades amb làser ens permet aconseguir recipients i peces totalment estancs. La soldadura làser ens permet treballar tant amb aportació de material com sense. Són equips amb una alta possibilitat de configuració per adaptar l’equip a cada feina.

Soldadura d'acer inoxidable

Les soldadores làser compten amb un làser de fibra. Aquests equips permeten soldar amb facilitat materials com l’acer inoxidable de forma ràpida. El resultat són soldadures
d´alta qualitat i molt bona resistència. Els soldadors poden treballar més ràpid i amb millors condicions fent feines molt més eficients.

Soldadura amb aportació

Tècnica de soldadura amb aportació de material amb un sistema automàtic amb alimentador de fil integrat. Evitarem l’esquerdament i millorarem la qualitat de la soldadura amb fil d’alumini. Amb una quantitat de fil adequada i una velocitat pertinent, ens assegurarà una profunditat de penetració correcta, una amplada de soldadura adequada i una alçada del cordó perfecta.

Soldadura sense aportació

Tot el procés de soldat és gràcies a l’escalfament i la dilució dels materials involucrats. Ens permet soldadures ràpides de diferents materials sense perdre res de qualitat. El resultat és molt satisfactori i s’obtenen soldadures resistents, netes, estètiques i duradores.

Soldadura de tubs cilíndrics

Els equips làser de soldadura tenen una alta precisió en diferents feines de soldadura. Ens permet aconseguir soldadures d’alta qualitat i penetració completa. En aquest cas soldem peces cilíndriques amb la facilitat i comoditat de la soldadura làser.

Versatilitat de soldadures amb un mateix equip

El mateix equip LC WELD ens permet soldar diferents tipus de materials: acer inoxidable, acer al carboni, alumini, entre d’altres. Són màquines molt versàtils que ens poden ajudar a guanyar eficiència a la nostra producció.

Acer inoxidable en cantons interiors i exteriors

Aconseguim uns resultats molt bons a una alta velocitat. Treballant amb soldadura làser podem millorar la qualitat de les juntes, evitar l’esquerdament i la creació de fissures i millorar l’estètica i la resistència de la soldadura. Amb aquest tipus de soldadura estalviem temps i material reduint costos i augmentant la productivitat.

Acer inoxidable 3mm sense aportació

Soldem plaques d’ACER INOXIDABLE de 3mm sense aportació de material. Podem soldar en pla, en cantons interiors, cantons exteriors, circumferències… i en tots aquests casos aconseguint la màxima penetració i la mínima deformació del material.

Acer al carboni 1mm sense aportació

No requereix una gran experiència per part del soldador. S’aconsegueixen uns resultats increïbles a un ritme frenètic amb unes línies de soldadura molt fines, fins i tot en aquests metalls que, amb mètodes tradicionals com ara TIG o MIG, són més difícils de soldar.

Avantatges de la màquina de soldadura làser smart

Debanadora extraïble sense necessitat d'un nou sistema extern. Qualitat de l'arrossegament millorat amb placa electrònica de fabricació pròpia i disseny original.

Equip amb un generador làser de darrera generació amb una eficiència millorada del 40%.

LC WELD SMART ens permet treballar diferents metalls amb la mateixa màquina. Podem fer soldadures en acer al carboni, acer inoxidable, alumini, acer galvanitzat, titani i aliatges especials.

L'equip LC WELD SMART és el més petit de la gamma de soldadura làser LC WELD. Un equip més maniobrable i lleuger, però amb la mateixa qualitat.

Utilitzem un làser d'ona contínua (CW) que dóna millors resultats i de més qualitat respecte a altres làsers com els quasi continus (QCW). Major velocitat, menor deformació de material i més profunditat. Làser dissenyat i preparat específicament per a soldadura làser

Pistola amb millor factor de marxa per a soldadures com en alumini. ​

LC WELD SMART ens ofereix la possibilitat de treballar soldadures de gran qualitat, cordons molt fins, penetració completa i sense excés d'aportació. Estalviem temps en poliment i despeses. Amb el làser s'obtenen soldadures fermes i profundes sense escalfar massa el material, amb molta menys deformació dels materials, especialment en aquells amb poc gruix.

Pantalla

La pantalla de la LC WELD SMART és de 7”, mentre que la LC WELD PRO compta amb una pantalla de 10”. Aquesta pantalla tàctil ofereix la possibilitat de navegar fàcilment per les diferents funcionalitats de lequip i configurar de forma senzilla i intuïtiva la màquina per al treball de soldadura làser.

Vídeo tutorials

El programari integrat a la LC WELD PRO compta amb la possibilitat de resoldre dubtes des del lloc de treball, la mateixa màquina compta amb vídeo tutorials integrats. LC WELD SMART no ofereix aquesta funció.

Refrigeració

Una de les principals diferències entre els dos equips és la refrigeració. LC WELD SMART compta amb el sistema Active Aire Cooling, idoni per a aquest tipus d'equips, assegurant-ne el correcte refredament a través d'un circuit de gas. La refrigeració de LC WELD PRO es fa a través d'aigua.

Pistola làser

Tots dos equips compten amb la mateixa pistola de soldadura làser dissenyada i fabricada per LC. Un sistema de soldadura totalment original que ens permet treballar de manera eficient i versàtil, amb els motors galvanomètrics més avançats. Aquesta pistola també compta amb un millor factor de marxa per a soldadures complexes com en alumini.

Control de costos

Les principals diferències entre els dos equips es troben al programari. LC WELD PRO compta amb un complex sistema d'estadístiques per calcular els costos de treball en diferents vessants. En aquest cas, LC WELD SMART no inclou aquesta funcionalitat.

Grandària de l'equip i feeder

A simple vista es la principal diferencia. LC WELD SMART mide 900x500x870mm y LC WELD PRO 970X450X1100mm. Las dos cuentan con el mismo feeder.

Control d'usuaris i jobs

A la LC WELD PRO podem crear diferents nivells d'usuaris per assignar el nivell d'accés que tenen o facilitar la feina perquè cada usuari tingui uns paràmetres desats. De la mateixa manera, l'equip PRO ens permet configurar feines pendents, assignar-les a grups d'usuaris i tenir un control exhaustiu del temps invertit i els costos a cada feina.

L’equip de soldadura làser manual LC WELD SMART ens dóna l’opció de treballar amb aportació de fil integrat o sense. És un equip fàcil d’usar que ens permet fer soldadures molt fines sense perdre força ni resistència.

Equip altament configurable per fer diferents tècniques de soldadura i diferents materials amb un mateix equip. Equip molt versàtil, podem soldar diferents materials.

SOLDADURA
Acer inoxidable Si
Acer galvanitzat Si
Alumini Si
Titani Si
Acer al carboni Si

Descàrregues disponibles

Per a més informació de solucions làser, descarrega't els nostres catàlegs en línia.

Contacta ara amb
el nostre equip
comercial

Et responem en
menys de 24h    Quines solucions t'interessen?