Política de Privadesa i Termes Legals

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa prestas el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcionis a través de la pàgina web https://lasercomercial.com (d'ara endavant LLOC WEB) siguin inclosos en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:

➢ Identidad: Laser Comercial Enterprise S.L.U
➢ DNI/NIF es B-67583120
➢ Dirección Social es C/Tomàs Viladomiu, 61, Sallent, 08650
➢ Email: info@lasercomercial.com
➢ Actividad social es: Venta maquinaria láser

Tot això degudament inscrit davant l'agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del que Làser Comercial Enterprise SLU garanteix que s'han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com a tècniques requerides pel Reglament Europeu sobre Protecció de dades i la normativa vigent.

Aquesta Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes al Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Amb això manifesto el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privadesa de cadascun dels usuaris del lloc web.

 1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i correu electrònic, i si contracta algun servei necessitant factura, sol·licitarem Domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s'emmagatzema automàticament per motius tècnics com l'adreça IP assignada pel proveïdor d'accés a Internet.

 1. FINALITAT, LEGITIMACION, CATEGORIA DE LES DADES RECABADES, CONSENTIMENT Al TRACTAMENT I MENORS D'EDAT.

Tal com es recull a la normativa, s'informa a l'USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recapten dades, les quals s'emmagatzemen en un fitxer, amb la finalitat exclusiva d'enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, així com altres comunicacions de Làser Comercial Enterprise SLU interessants pels seus USUARIS. Els camps marcats com d'emplenament obligatori són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

Així mateix, podrà donar compliment mitjançant les dades als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venuts a cap tercer.

L'acceptació de la política de privadesa, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s'entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUIVOC de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen al present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

Per tant, la legitimació s'obté a través del consentiment tal com posteriorment establirem.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als quals han estat demanades les dades.

2.1 MENORS D'EDAT

En cas de ser major de tretze anys, podràs registrar-te a https://lasercomercial.com sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 13 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les dades personals

Advertiment: Si tens menys de tretze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web per la qual cosa procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir-ne constància.

2.2 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades essent requisit obligatori per poder subscriure't a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que vulguis.

2.3 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recollides es troben categoritzades com a dades identificatives.

2.4 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Es conservaran les teves dades durant el temps legalment establert o fins que demanis eliminar-les.

 1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ

Làser Comercial Enterprise SLU fins ara compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de aquesta Llei orgànica i la resta de normativa vigent i aplicable en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

A partir del maig del 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en vigor, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, Làser Comercial Enterprise SLU informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment a l'USUARI per al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

En compliment del que estableix la normativa, us informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la vostra navegació, podran ser emmagatzemades als fitxers de Làser Comercial Enterprise SLU i tractades per a la finalitat d'atendre la vostra sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi als formularis que subscrigui.

Addicionalment, l'USUARI consenteix el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis

En cas de no autoritzar el tractament de les vostres dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant a l'apartat “Exercici de Drets”

 1. MESURES DE SEGURETAT.

Làser Comercial Enterprise SLU us informa que teniu implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l'RGPD.

Així mateix, Làser Comercial Enterprise SLU ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

 1. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les dades a través d'https://lasercomercial.com, podran adreçar-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada a Làser Comercial Enterprise SLU amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a la següent adreça:

Carrer era Huguet, nº1 Bajos, Manresa. Barcelona

També podreu exercitar els drets, a través del correu electrònic: infolasercomercial@gmail.com

 1. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc Web. Per això https://lasercomercial.com no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs web o de les pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens, tingueu en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços, proporcionar informació i donar a conèixer la nostra feina, encara que lasercomercial.com no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles a els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests. https://lasercomercial.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

 1. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Làser Comercial Enterprise SLU es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de Làser Comercial després d'aquests canvis implicarà la seva acceptació.

 1. RESPONSABLE DEL FITXER I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer de dades és Làser Comercial Enterprise SLU

Com a encarregats de tractament aliens a l'esmentat responsable:

Làser Comercial Enterprise SLU ha contractat els serveis de Hosting a Blues Tomato SL (Identificat amb la marca comercial Blues Tomato, It Media Solution)

Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited (Identificada per la marca comercial “Hub Spot”) podent consultar la seva política de privadesa a https://legal.hubspot.com/ és/privacy-policy

 1. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, lasercomercial.com utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa.

 • Hosting: Blues Tomato SL
 • Plataforma web: WordPress.Org
 • Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: Hub Spot
 • Privadesa de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics)

A https://lasercomercial.com també s'estudien les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-vos els avisos publicitaris més rellevants.

 1. NO VOLS REBRE INFORMACIÓ LA NOSTRA O DESITGES REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, d'11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pots oposar-te a l'ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d'enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per fer-ho, hauràs d'enviar un correu electrònic a l'adreça infolasercomercial@gmail.com. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d'aquest correu electrònic, clicant a l'enllaç inclòs en aquest seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra manera més senzilla seria accedir al vostre compte d'usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingues en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas no superarà 72 hores perquè la teva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots continuar rebent missatges.

Pel que fa a la gestió de les teves dades associades als perfils socials de Làser Comercial Interprise SLU , l'exercici del dret d'accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d'accés a la informació dels perfils dels usuaris. Amb relació als drets d'accés i rectificació, us recomanem que només podreu satisfer-vos en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de Làser Comercial .

A més, podrà deixar d'interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Làser Comercial, eliminar els continguts que deixin d'interessar-te o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats a les diferents xarxes socials.

L'usuari podrà accedir a les polítiques de privadesa de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa. Làser Comercial anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d'ús de les diferents xarxes socials abans de començar a fer-les servir.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Google Plus: http://www.google.es/intl /es/policies/privacy/

 1. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formularis de subscripció a continguts: dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per Hub Spot amb la finalitat d'enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.

2) Formulari de comentaris: El Blog inclou un formulari que té com a finalitat comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d'expressió. L'usuari podrà publicar comentaris als posts que es publiquin. Les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-les i publicar-les, demanant igualment aquestes dades que s'emmagatzemaran als servidors de Hub Spot, i les plataformes d'email abans ressenyades.

3) Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte la finalitat del qual és la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web, aquestes dades s'emmagatzemaran als servidors i les plataformes d'emails ressenyades abans.

4) Cookies: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen “cookies”, L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l'ús de cookies i com desactivar-les.

5) Els usuaris es poden donar de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per https://lasercomercial.com des de la mateixa Newsletter a través d'un formulari de cancel·lació.

6) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics) també s'estudien les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-vos els avisos publicitaris més rellevants.

Així mateix, m'agradaria informar-te que per a la captació de subscriptors i clients utilitzo Facebook Ads pel que en generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l'usuari deixa les seves dades per unir-se al butlletí de la meva comunitat.

No compartiré, vendre, llogar la teva informació personal amb altres parts. Puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per prestar alguns serveis.

 1. PLUGINS SOCIALS.

A la nostra pàgina web t'oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (per exemple “M'agrada” de Facebook). Si sou membre d'una xarxa social i feu clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les vostres dades de perfil amb la informació i la vostra visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils a xarxes socials o comparteixes informació a través d'ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privadesa. Us animem a familiaritzar-vos amb les condicions d'ús de les xarxes socials abans de començar a fer-les servir:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Google Plus: http://www.google.es/intl /es/policies/privacy/

 1. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de lasercomercial.com en la forma i per a les finalitats indicades a l'avís legal.

Com bé saps i us hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privadesa, en qualsevol moment podreu revocar les vostres dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

 1. CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Làser Comercial Interprise SLU es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Làser Comercial Interprise SLU per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Làser Comercial Interprise SLU o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per lasercomercial.com serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor 

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Làser Comercial Interprise SLU

L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual. Podreu visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d'imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de lasercomercial.com

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Làser Comercial Interprise SLU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per manca de disponibilitat del lloc web, – el qual farà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Laser Comercial Interprise SLU es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet al web de Laser Comercial s'han de sotmetre les condicions següents:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Làser Comercial Interprise SLU

– No s'establiran deep-links ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb el web de  Laser Comercial  sense la prèvia autorització expressa.

– No s'establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l'hipervincle, la pàgina web en què s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Làser Comercial, llevat d'autorització expressa d'  aquest .

– L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre Làser Comercial Interprise SLU i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es faci.

– Làser Comercial Interprise SLU no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l'hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

El lloc web de lasercomercial.compon posar a disposició de l'usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d'informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per visitar-los.

Làser Comercial Interprise SLU no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Làser Comercial Interprise SLU no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts als llocs web no gestionats per Làser Comercial

DRET D'EXCLUSIÓ

Làser Comercial Interprise SLU es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS 

Làser Comercial Interprise SLU perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.