Soldadura làser

La soldadura làser permet una soldadura ràpida i precisa. Una tècnica versàtil que ens permet treballar diferents materials amb un làser de fibra.

La soldadura làser forma part dels mètodes més moderns de la soldadura. Es caracteritza per una bona eficiència, rapidesa i alta versatilitat, amb opció de combinar diferents formes i configuracions de juntes en diferents materials. És un procés que, a través d’un feix làser, fon i recristalitza una superfície o material per unir i soldar, normalment metalls o plàstics.

La soldadura làser disposa de diferents possibilitats per unir diferents tipus de metalls. Són equips configurables i adaptables a cada feina. Ofereix la possibilitat de soldar amb aportació de material o sense, mitjançant un sistema integrat automàtic d’alimentació de fil.

Un aspecte important a destacar és que mitjançant el làser podem obtenir fins a 5mm de penetració completa, cosa que amb altres sistemes no és possible. A una velocitat increïble, que permet optimitzar els processos de soldadura, estalviant temps i costos per a l’empresa.

Altres avantatges que destacaríem, seria: la poca generació de fums, la possibilitat de treballar costures molt petites i detallades, no fa servir massa consumibles, no requereix un segon repassat, permet un treball sense decoloració, no deixa marques de soldadura i l’aportació de calor és mínima, cosa que ens permet una mínima deformació del material. Podeu substituir la soldadura per arc, soldadura elèctrica o altres processos de soldadura.

Amb la soldadura per làser podem optar per diferents tipus de boquilles de soldadura, per així adaptar l’equip a cada treball. Està dissenyat perquè sigui fàcil i còmode de fer servir, compta amb un sistema interactiu de control integrat que pot variar el rang, l’angle, l’amplada de la soldadura i diferents paràmetres, segons el treball a realitzar depenent de la superfície.

Funciona con un sistema de manejo sencillo, de rápido aprendizaje, que no requiere un alto nivel de especialización ni experiencia previa del usuario.

Avantatges de la soldadura làser

L’equip de soldadura làser incorpora dins de l’equip una debanadora de fil. L’equip permet ser configurat per triar treballar amb aportació de material o sense. És un disseny compacte i integrat per a un maneig fàcil.

Les màquines de soldadura làser de LC Lasers tenen una velocitat de soldadura de 0-120mm/s, una velocitat més alta que altres tipus de soldadura. D’aquesta manera estalviem temps als nostres treballs de soldadura.

El procés de repassat és necessari en alguns materials sodats amb altres tipus de soldadura, l’eliminació d’aquest procés és un dels avantatges principals de la soldadura làser i la que valoren molts clients.

Treballa gran varietat de materials metàl·lics amb la mateixa màquina i amb diferents tècniques de soldadura si ho desitges. Com hem comentat, són màquines àmpliament configurables per ser adaptades a diferents feines de soldadura.

Les soldadures realitzades amb làser tenen una bona resistència i no presenten deformacions que podrien alterar la junta.

La soldadura làser ens permet fer juntes de fins a 5 mm de penetració completa, cosa que amb altres sistemes no és possible.

La soldadura làser permet reduir el procés de poliment posterior a la soldadura i garantir els millors acabats a una velocitat increïble, evitant així costos extres i temps. A més a més, els equips de soldadura làser tenen una llarga vida útil i pocs consumibles.

La pistola de la soldadura làser presenta una aportació de calor a àrees molt petites i localitzades. Com menys aportació de calor, velocitats de refredament més altes. Aquest factor facilita una soldadura dʻalta duresa en materials amb alt contingut de carboni. A més, una baixa aportació tèrmica facilita també que hi hagi poca deformació de la soldadura i poca distorsió dels components treballats, molt interessant per a sectors com la joieria o altres peces que requereixin expressament molt poca deformació del material.

Productes relacionats

Contacta ara amb
el nostre equip
comercial

Et responem en
menys de 24h    Quines solucions t'interessen?