LC-WELD GALVO Màquina de soldadura làser Galvo

La soldadura làser sumada a la tecnologia galb permet realitzar soldadures automàtiques i semiautomàtiques. Precisió i qualitat en un mateix equip.

Les màquines de soldadura Galvo treballen amb el sistema bàsic de soldadura fusionat a la tecnologia galvanomètric. És una màquina preparada per realitzar soldadures semiautomàtiques o automàtiques controlades amb un conjunt de dos miralls que permeten repartir el feix làser en una àrea entre 50x50mm i 300x300mm i realitzar soldadures a gran velocitat.

El capçal Galvo consta de dos miralls i petits motors rotatius, anomenats galvanòmetres que enfoquen el làser sobre una superfície molt localitzada. L’equip permet configurar-lo amb una càmera HD integrada per controlar en tot moment l’àrea de treball.

És capaç de fer diferents tècniques de soldadura, per exemple, per punts o cordons.

Amb la màquina de soldadura galvo podem aconseguir acabats molt fins, sense aportació de fil, mínima deformació per calor i dels materials. Entre els materials que podem soldar hi ha l’acer inoxidable, acer al carboni o planxes galvanitzades, alumini, entre d’altres materials.

Amb components de primera qualitat que faran que l’equip funcioni al 100% de la capacitat des del primer moment. A LC, treballem amb rigorosos sistemes per millorar els controls i assegurar el màxim rendiment de l’equip.

Si ja amb la soldadura làser podíem fer soldadures fortes i permanents, mitjançant la soldadura Galvo podem sobrepassar aquesta barrera i realitzar altres aplicacions que amb la soldadora manual se’ns faria més difícil. Aprofita tot el potencial de la soldadura làser afegint un sistema de control i tots els avantatges de la tecnologia galvo.

Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 1Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 2Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 3Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 4Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 5Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 6
Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 1Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 2Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 3Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 4Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 5Màquina de Soldadura LC_WELD_GALVO 6

Parts i característiques de la màquina de soldadura làser galvo

Sistema d'interruptors d'alta seguretat

L'equip de soldadura làser compta amb una sèrie d'interruptors per encendre la màquina i un sistema d'alarmes per controlar-la. Està dissenyada perquè sigui senzill instal·lar un semàfor amb avís lumínic i sistemes de seguretat connectats a una zona tancada de treball.

Refrigerador làser

El “Chiller” o refrigerador es fa servir per refrigerar el ressonador Làser i la pistola o torxa, per mantenir una temperatura estable en tots dos, ja que l'energia produïda desprèn notables quantitats de calor. La nevera sempre ha de contenir aigua destil·lada, i el nivell no ha de baixar de la línia entre normal i full, revisant periòdicament aquest nivell i canviant l'aigua cada 4 mesos d'ús continuat.

PROGRAMARI pràctic i complet

Ens permet una comunicació fàcil amb altres dispositius i senyals mitjançant entrades i sortides digitals. De la mateixa manera, compta amb un editor gràfic propi o la possibilitat d'importar fitxers externs amb els dissenys de les soldadures desitjades en altres formats.

Càmera HD

L'equip de soldadura làser Galvo porta una càmera HD incorporada per veure en tot moment a distància la soldadura que s'està fent. Això ens permet veure en directe el procés de soldadura en qüestió.

Ressonador làser

El ressonador làser produeix el feix de llum làser, el qual és dirigit a la pistola mitjançant un flexo amb un cable de fibra òptica.

Cabina làser

Són cabines de seguretat làser composta per un sistema de panells, aptes per protegir les persones de lentorn on es produeixi el procés de soldadura làser.

Capçal Galvanomètric fix

La màquina compta amb un sistema de miralls mòbils on el feix làser rebota, dins un capçal tancat i passant per una lent que el potencia, encarant-lo a la superfície. Aquesta tecnologia permet que el capçal no ha d'arribar als llocs on actuar, sinó que aquest roman fix.

Solucions de la màquina de soldadura làser galvo

Les màquines de soldadura Galvo ens permet realitzar soldadures automàtiques i semiautomàtiques. Ens permet treballar diferents tècniques de soldadura.

Soldadures precises

La soldadura galvo es podria utilitzar per soldar els components més petits i fins de màquines o similars, que solen requerir un nivell de precisió molt alt.

Soldadures de components electrònics

Amb la màquina de soldadura galvo podem soldar bateries o els seus components. També es podria fer servir la soldadura galvo per a la unió de circuits conductors.

Soldadura làser estanca en acer inoxidable

Soldadura d’acer inoxidable estanca i sense esquerdes. Treballant amb soldadura làser podem millorar la qualitat de les unions, evitar esquerdes i la creació de fissures i millorar l’estètica i la resistència de la soldadura. Amb aquest tipus de soldadura estalviem temps i material, reduint costos i augmentant la productivitat.

Soldadura de bateries

Per al funcionament de bateries, es requereixen un nombre alt de soldadures entre els components. Gràcies al procés de soldadura sense contacte podem accedir a parts que amb la soldadura alternativa seria gairebé impossible. D’altra banda, en ser un procés de soldadura automàtic o semiautomàtics augmenta la flexibilitat i precisió de la unió de components més petits.

Soldadura d'alumini

És un material molt sensible a les impureses i fàcil que es produeixin bombolles si s’aporta molta calor, reduint-ne així la resistència. El procés amb les màquines de soldadura làser galvo té una aportació de calor mínima sobre el material, cordó de soldadura molt concret i de poca amplitud, velocitats elevades i molta profunditat si cal.

Soldadura de galvanitzat

Les màquines soldadores làser ens ofereixen grans avantatges a l’hora de soldar: poca deformació, bona qualitat de soldadura, bona resistència, versatilitat.

Avantatges de la màquina de soldadura làser galvo

La màquina de soldadura Galvo és un equip potenciat amb sistemes galvanomètrics automàtics i semiautomàtics que ens permet una velocitat de soldadura més alta.

Utilitzem un làser d'ona contínua (CW) que dóna millors resultats i de més qualitat respecte a altres làsers com els quasi continus (QCW). Major velocitat, menor deformació de material i més profunditat amb penetració completa. El làser de la LC-WELD té una gran eficiència per treballar amb soldadures. Permet realitzar cordons molt fins, amb gran penetració, pràcticament sense projeccions i sense un excés d'aportació, per la qual cosa s'estalvia molt de temps en processos posteriors, resultant una soldadura resistent i profunda sense reescalfar massa el material, d'aquesta forma, s'obté molta menys deformació dels materials, especialment en aquells amb poc gruix.

Per una experiència més ràpida i senzilla, el programari ens permet guardar els paràmetres de la nostra preferència, per poder-hi accedir de forma més ràpida. Això ens ofereix la possibilitat de tenir arxivats diferents paràmetres concrets per a la soldadura d'un tipus de material que treballem amb regularitat, fet que es tradueix a un estalvi important de temps. Podem guardar tants paràmetres com vulguem per a les diferents soldadures que realitzem al nostre dia a dia.

Les nostres màquines tenen un tipus de làser que està especialment dissenyat per a la soldadura. És a dir, de la varietat de làsers que existeixen, LC compta amb in model de làser s'adapta millor a les necessitats dels nostres clients dins del sector de la soldadura.

És un programari fàcil i còmode d'utilitzar. No requereix un alt grau d'especialització per part de l'usuari. També disposa un editor gràfic senzill o en cas contrari també et permet importar els teus fitxers d'altres programes en diferents formats per soldar segons el disseny desitjat.

La tecnología de soldadura làser te la particularitat que l'aportació tèrmica està molt focalitzada, per tant la peça treballada rep molt poca calor i no es deforma. Això ajuda a aconseguir soldadures molt resistents. D'aquesta manera es redueixen considerablement la possibilitat d'esquerdes o danys al material després de la soldadura.

La soldadura làser sense contacte redueix lús de components tòxics, així com la generació de fums, escòries i residus perillosos. Les soldadores làser poden controlar amb precisió la temperatura de les juntes soldades en temps real i evitar cremades, cosa que redueix la possibilitat d'incidències amb el procés làser o la integritat dels operaris.

La màquina de soldadura làser Galvo ens permet potenciar el sistema de soldadura làser bàsic amb tecnologia Galvo. D’aquesta manera podrem fer soldadures resistents i detallades de manera semiautomàtica.

SOLDADURA
Acer inoxidable Si
Acer Galvanitzat Si
Alumini Si
Titani Si
Acer Carboni Si

Contacta ara amb
el nostre equip
comercial

Et responem en
menys de 24h    Quines solucions t'interessen?