Seguretat

A LC Lasers apostem per oferir solucions segures i funcionals per a tots els usuaris. Els nostres productes làser segueixen totes les normatives europees establertes per garantir una feina segura.

Dins de les solucions làser hi ha una varietat de riscos, relacionats majoritàriament amb la difusió làser. Aquests riscos resulten de la interacció entre el raig i els teixits biològics (ull i pell), d'una banda, i els materials (foc, etc.), de l'altra. El risc pot venir de feix directe o reflectit en una superfície polida o dispersa.

És important conèixer les mesures de seguretat obligatoris quant a utilització de l'equip i ús dels equips de protecció personal establerts al manual d'ús i seguretat de l'equip. De la mateixa manera, és important seguir al peu de la lletra totes les recomanacions i advertiments. Així podrem fer un ús dels equips làser correctament i sense cap problema.

Equips de protecció individual (EPIs)

A LC sabem de la importància de la seguretat davant de l'emissió làser, per això comptem amb els nostres propis equips de protecció individual (EPIs). Amb un rigorós control de qualitat, els nostres EPIs compten amb el nivell requerit de seguretat làser segons la normativa.

Els EPI són d'ús obligatori. S'han d'utilitzar cadascun i d'una manera correcta. La nostra prioritat sempre serà l'operari. L'usuari de la màquina de soldadura làser està obligat a utilitzar els EPIS indicats per fer un bon ús previst de la màquina.

Ulleres de protecció personal

Les ulleres de protecció de LC compten amb el certificat CE segons la normativa europea. Proporcionen la protecció requerida dels ulls contra la radiació làser. És important que les ulleres utilitzades protegeixin per a la longitud d'ona que emet el làser utilitzat.

Els guants

És important fer servir guants a l'hora de treballar amb els equips làser. Són guants amb una bona resistència a la calor generada per les activitats làser. Compten amb un folre interior còmode per l'usuari.

Pantalla de protecció contra la llum ultraviolada

És important fer servir guants a l'hora de treballar amb els equips làser. Són guants amb una bona resistència a la calor generada per les activitats làser. Compten amb un folre interior còmode a lusuari.

Roba de treball ignífuga

Aquesta roba està dissenyada per protegir el cos de lusuari. Aquestes peces estan dissenyades per protegir el cos de l'usuari, incloent caputxes, mandils, maneguets, i polaines i excloent les mans.

Máscara de Seguretat MASTR

MASTR proporciona una defensa completa contra la radiació làser difusa generada per la font láser  contra la lum UV-IR incoherent produïda per el procés de soldadura.

Etiquetes de seguretat

Les etiquetes de seguretat estan localitzades a l'equip de manera que siguin fàcil de localitzar-les. Compten amb informació clara sobre els diferents riscos o tipus de radiacions que estan exposats els operaris i les recomanacions respectives.

Aquestes etiquetes de seguretat ens serveixen per a una senyalització correcta que indiqui la presència d'un làser i el seu nivell de risc. Entre ells s'inclou el pictograma de “risc làser”.

Les etiquetes es poden complementar amb llums d'avís o emissions de senyals acústics que adverteixin de l'activació d'un làser a la sala. Cal especificar el significat de cada color del panell de visualització i és aconsellable harmonitzar-lo per a tota la unitat.

Formació dels operaris

La normativa exigeix que els treballadors exposats a riscos de radiacions òptiques artificials rebin informació i formació, especialment els treballadors que utilitzin productes làser classe 3B i classe 4. És una formació teòrica i pràctica específica adequada a les activitats.

El manual d'instruccions és de lectura obligatòria i de gran importància per tenir a mà tota la informació de seguretat i utilització de l'equip i que tots els usuaris de l'equip i al seu voltant coneguin les mesures de seguretat.

Contacta ara amb
el nostre equip
comercial

Et responem en menys de 24h    Quines solucions t'interessen?