FAQs

Marcatge làser

1Quina potència pot tenir una màquina de marcatge làser?
Les màquines de marcatge làser estan classificades per tres tipus segons la seva potència. Estan disponibles de 20W, 30W i de 50W. Depenen de la feina o material que es vulgui aplicar serà adequada una potència o una altra. +Informació
2En quines indústries es pot aplicar el marcatge làser?
El marcatge làser es pot aplicar en moltes indústries a causa de la versatilitat de les màquines. Alguns exemples d’indústries en les quals és freqüent el marcatge làser, poden ser: automoció, joieria, aeronàutica, personalització d’objectes i la indústria alimentària. Aquest número de sector augmentarà amb els anys a causa de tots els avantatges que aporten dins de les fases de producció. +Informació
3Quines diferències existeixen entre marcatge i gravat làser?
És comú que a vegades es barregin aquests dos conceptes, però existeixen certes diferències. Cada tipus de procés té les seves aplicacions i atributs que els fan més aptes per uns treballs o altres. En conclusió, podríem dir que el marcatge làser ens permet col·locar un disseny o codi sense o amb molt poca penetració. El gavatge làser fa el mateix, però amb una penetració més evident a la superfície del material. Alguns equips làser poden realitzar els dos processos només canviant la configuració de la màquina o potència del làser. +Informació
4Quins materials es poden marcar amb làser?
Podem marcar diferents materials, només depèn de la potència de la màquina. Però, la majoria d’objectes que poden ser marcats per una màquina de marcatge làser és molt alt. Es pot dir que la quantitat de materials aplicables dependrà de la creativitat de l’operari. Alguns exemples d’aquests materials poden ser: anells, metalls preciosos, fusta, cigarrets electrònics, carcasses de mòbils, plaques per identificar màquines, gabinets, equips electrònics o codis QR per la traçabilitat. +Informació
5Es necessita experiència per utilitzar una màquina de marcatge làser?
Les màquines de marcatge làser, no necessiten una formació molt dura o difícil per part de l’operari. Això és possible a la senzillesa dels seus processos i lo fàcil que és poder posar l’equip en funcionament. Això inclou tenir un lleuger coneixement sobre el Software Làser EzCad, un software usat per la majoria de les màquines de gavatge i marcatge làser de la nostra companyia.
6Quines són les diferències entre les Q-Switched i MOPA?
Actualment, en els làsers de fibra trobem dues tecnologies: Q-Switched i MOPA. Ja fa anys que es coneix i es treballa amb la tecnologia Q-Switched, àmpliament aplicada en diferents sectors de la indústria. Més recentment s’està desenvolupant la tecnologia MOPA, amb unes característiques i aplicacions diferents. La gran diferència que trobem entre un tipus de tecnologia i l’altre és el rang de freqüència. El làser MOPA treballa amb una freqüència de pols d’1 a 1000 kHz, molt superior al de Q-Switched, que la seva freqüència és d’1 a 400 kHz.

Neteja làser

1Es veu afectat el substrat en netejar amb làser?
Els nostres equips de neteja làser estan capacitats per realitzar la funció d’extreure tota mena d’impureses de la superfície aplicada, sense fer mal bé el material base. Això ens assegura la integritat del substrat per evitar qualsevol classe d’inconvenient que pugui endarrerir els processos de producció de l’empresa.
2Quines potències pot tenir una màquina de neteja làser?
Per distingir els equips de neteja làser els classificarem en tres grups segons la seva potència. Nosaltres comptem amb màquines de 140 W, 200 W i 500 W. S’ha de destacar que, en ser equips que es configuren, una màquina d’alta potència, podria treballar com una de més baixa potencia amb la configuració adequada. La majoria d’usuaris que desitgin adquirir una màquina de neteja làser decidiran la seva decisió basant-se en les seves necessitats. És a dir, alguns aspectes que faran decidir uns equips o uns altres són: la quantitat de brutícia que necessitem retirar, el material sobre el qual treballarem, el tipus de brutícia o impureses que necessitem netejar, entre altres aspectes similars.
3En quines indústries o sectors poden ser aplicats els sistemes de neteja làser?
Les màquines de neteja làser poden netejar de forma molt eficaç molts tipus de brutícies i impureses en molts tipus de superfícies. El què els torna aptes per ser aplicades en una innombrable llista de sectors, en els quals, els més usuals són: el sector de la mecànica, l’aviació, el sector de la reforma i la pintura, la restauració de mobiliari o d’estàtues o art públic.
4Les màquines de neteja làser són respectuoses amb el medi ambient?
Les màquines làser eviten l’ús de químics i dissolvents, estalviant diners i fent servir processos que cuiden més el medi ambient. A més, els equips de neteja làser no són consumibles, només necessiten un endoll d’alimentació per ser configurats per començar a treballar. Són aquestes les característiques que tornen a les nostres màquines eco-amigables amb el medi ambient i al mateix temps ens permetrà estalviar diners per l’empresa.
5Quin tipus d’aplicacions ens permeten les màquines de neteja làser?
La neteja làser cada cop està més present en diferents tipus d’aplicacions, de les quals, les principals són les següents: Eliminació d’òxid i corrosió: Es poden utilitzar per eliminar i treure òxid de màquines petites o materials mantinguts durant un temps a la intempèrie. Neteja de pintures: Permet treure pintura de tota mena d’estructures d’acer. Restauració: En el procés de restauració, la neteja amb làser s’ha fet servir amb resultats satisfactoris, per exemple en la conservació de pedres per eliminar la incrustació. Neteja de soldadures: Preparar el material pel processament de soldadures en el sector del metall és vital. Es poden integrar sistemes de neteja làser en línies de produccions.
6Es requereixen consumibles en la neteja làser?
A l’hora d’apostar per solucions eficients de neteja, és necessari també tenir en compte els gestos extres que aquests poden tenir com a consumibles. Factor que en alguns casos poden afectar considerablement els pressupostos de l’empresa. Un gran avantatge de les màquines de neteja làser és el fet que no fan servir consumibles, només necessiten un endoll d’alimentació elèctric per ser configurats i d’aquesta manera, començar a treballar.

Soldadura Làser

1En quins sectors s’aplica la soldadura làser?
La soldadura làser pot ser aplicada en molts sectors i indústries. Això és gràcies al fet que quasi tot el que es pot soldar amb qualsevol mètode de soldadura, es pot soldar amb làser. A continuació, anomenem algunes d’aquestes indústries: Segellat de recipients: El làser permet realitzar soldadures duradores i resistents, i per això és interessant fer-lo servir per segellar recipients metàl·lics o canonades. Electrònica: Alguns models de soldadura làser permeten soldar a baixa potència i amb alta precisió, la qual cosa la torna possible d’usabilitat en el sector de l’electrònica. Mobiliari metàl·lic: Avui dia es construeixen molt mobles d’acer inoxidable per cuines o similars. En aquest cas, les soldadures làser serien molt útils per accelerar els processos de fabricació d’aquest tipus de mobiliari. Soldadura de plàstic: Algunes peces o eines contenen parts de plàstic que han de ser soldades. Certs plàstics els podem soldar amb làser, ja que permet una aportació de calor molt localitzada.
2Quines són les diferències entre soldadura amb aportació o sense?
La soldadura làser permet realitzar moltes aplicacions amb aportació de fil i sense aportació. Dependrà de diversos factors que decidim una opció o una altra. Si volem diferenciar el treball amb aportació de fil o sense, podem destacar que amb la soldadura amb aportació es pot millorar la qualitat de les juntes eliminant l’aire i evitant espais desajustats de les peces que treballem. En soldadures robustes i de gruix important, aconseguirem soldadures resistents i de qualitat. Evitarem també l’esquerdament o la creació de fissures per solidificació d’alguns materials soldats. Evitarem l’esquerdament i millorarem la qualitat d’algunes soldadures amb un fil d’alumini. Es pot millorar l’estètica i el resultat final de la soldadura. I finalment, podem evitar talls en el cordó de soldadura i millorar les propietats mecàniques.
3Com és la pistola de soldadura làser de la LC-WELD?
Mitjançant la soldadura làser manual, podem soldar amb làser gràcies a la pistola làser manual. Compte amb característiques beneficioses per l’operari, en ser molt pràctica, fàcil de fer servir i maniobrable. La pistola compte amb miralls oscil·lants per la soldadura perfecte. Si fos el cas, també ens permet l’ús d’aportació de fil integrat, per poder aconseguir millors resultats. Per acabar, podem permetre’ns variar les boquilles làser per fer treballs més concrets.
4Quines són les diferents potències d’una màquina de soldadura làser?
LC compta amb tres models disponibles, segons la potència de la màquina. Cada model pot variar, oferint més o ments profunditat de soldadura. Tenim màquines de 1000 W que és la de ments potencia amb una profunditat de 0,5 a 3 mm. La segueix la de 1500 W que és la que es troba en terme mitjà amb profunditats de soldadura de 0,5 a 4 mm. I, en últim lloc, hi ha la de 2000 W, que és la que més potencia ofereix amb profunditats que poden anar de 0,5 a 5 mm.
5Entre quin tipus de boquilles de pistola làser es poden escollir?
Per poder classificar les boquilles, hem de saber si hem d'utilitzar aportació de material o no. Si parlem de boquilles per soldadura amb aportació de fil, podem trobar la boquilla de 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm i 1,6 mm. En el cas contrari, hi ha les d'angle pla i les de cantó exterior i interior.
6Quins avantatges té enfront de la soldadura TIG o MIG?
Un dels avantatges principals són els nivells de penetració de soldadura làser que poden arribar fins a 5 mm, a diferència per exemple del TIG que només pot arribar fins a 1,5 mm. La soldadura làser ofereix la mínima deformació possible i la diferencia d'altres mètodes, aquest sistema no requereix una gran experiència per part de l'operari. En conclusió, poder aconseguir una major rapidesa i eficiència, augmentant així, la productivitat de la nostra empresa.

Gravat Làser

1Quines potències pot tenir una màquina de gravat làser?
LC ha classificat les màquines de gravat làser de dos tipus segons les seves potències. La més baixa és de 35 W i la més alta de 60 W. La diferència entre les dues, és que una màquina de menys potencia ens permet realitzar gravat d’una àrea de treball de 200x200, en canvi, la de major potència, ens permet una àrea de treball de 300x300.
2Quins objectes poden ser gravats amb làser?
Les màquines de gravat làser estan preparades per gravar una llista extensa de materials o superfícies. El gravat làser pot ser aplicat, per exemple, a materials com el cartó, fusta, paper, plàstic, metall, entre d’altres. A això se li suma la rapidesa amb el que grava els seus dissenys, el qual, ens assegura uns processos ràpids i senzills a l’empresa.
3Podem tallar amb una màquina de gravat làser?
En certa manera sí, però no qualsevol material. El làser CO2 ens permet realitzar talls ràpids en materials de poc gruix. Això és pel fet que no es requereix molta penetració o profunditat, per part de les màquines de gravat làser. Un exemple important seria: El paper: un material molt econòmic i apte tant per tallar com per gravar. Interessant per dissenyar prototips, caixes amb el logotip, entre altres opcions.
4En quines indústries és aplicable el gravat làser?
El gravat làser és aplicat en moltes indústries a causa de les aportacions i beneficis que ofereix en cada indústria on s'aplica. Aquestes aplicacions solen ser variades i les indústries poden ser de diferents sectors. Alguns exemples d'aquestes aplicacions poden ser; la traçabilitat dels productes de la indústria alimentària, la personalització d'objectes en el sector comercial o el gravat de marques en les línies de producció que substitueixen les etiquetes de plàstic.
5Es pot millorar encara més l'experiència del gravat làser?
Mitjançant els accessoris i extres, l'experiència amb les màquines de gravat làser pot ser millorable considerablement. Això no vol dir que l'experiència sense els accessoris sigui dolenta, només que, com tot, pot millorar encara més. Alguns exemples serien; els rotatoris que ens permetran marcar objectes cilíndrics de forma adequada, o el pedal, que augmentarà la velocitat de treball amb un interruptor dret per marcar.
6Quins avantatges ofereixen les màquines de gravat làser?
La qualitat de les nostres màquines làser, és sens dubte la principal dels seus avantatges, però, tot i això, aquest tipus d'equips ens aporta característiques positives com és el fàcil ús i intuïtiu, la gran velocitat dels seus processos, ve amb un disseny més compacte que altres màquines, una varietat d'objectes possibles per a gravar i marcar i fins i tot un calibratge molt senzill i ràpida.